• § 18. war. tech. użytkow....
  08.05.2021

§ 18 war. tech. użytkow.


Zasady użytkowania instalacji elektrycznej

1.
Sposób użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu powinien:
1)
być zgodny z założeniami projektu tej instalacji,
2)
zapewniać bezpieczeństwo jej użytkowania,
3)
zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.
2.
W czasie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu użytkownik lokalu powinien:
1)
udostępniać lokal dla wykonania obowiązków obciążających właściciela budynku oraz dostawcę energii elektrycznej,
2)
przestrzegać zasady bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej,
3)
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania mieszkańców - niezwłocznie informować właściciela budynku,
4)
utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych w lokalu,
5)
utrzymywać właściwe warunki użytkowania urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz niezwłocznie informować dostawcę energii elektrycznej o ich uszkodzeniu,
6)
w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony instalacji elektrycznej - zaprzestać jej użytkowania, podjąć właściwe działania zaradcze oraz bezzwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela o wystąpieniu zagrożenia,
7)
zapewniać ochronę instalacji elektrycznej przed jej przeciążeniem i uszkodzeniem,
8)
informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej,
9)
udostępniać lokal w celu przeprowadzania kontroli i badania instalacji elektrycznej przez odpowiednie służby oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.
3.
Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
§ 18 Zasady użytkowania instalacji elektrycznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...