• § 4. war. tech. użytkow. ...
  05.08.2021

§ 4 war. tech. użytkow.


Kontrole okresowe - protokoły

1.
W celu właściwego użytkowania budynku należy przeprowadzać kontrole okresowe.
2.
Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być przeprowadzane w porze wiosennej.
3.
Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku.
4.
Protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:
1)
stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
2)
rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt 1,
3)
zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
4)
metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
5)
zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.
5.
Do protokołów, o których mowa w ust. 4, w razie potrzeby należy dołączyć dokumentację graficzną wykonaną w toku kontroli.
6.
Niezależnie od kontroli okresowych, o których mowa w ust. 1, właściciel budynku może przeprowadzać przeglądy robocze mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.
§ 4 Kontrole okresowe - protokoły - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...