• § 7. war. tech. użytkow. ...
  05.08.2021

§ 7 war. tech. użytkow.


Zastawienie i plan robót remontowych budynku

1.
Dane zawarte w protokołach kontroli, o których mowa w § 4, powinny stanowić podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych budynku.
2.
Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać podział robót na:
1)
roboty konserwacyjne,
2)
naprawy bieżące,
3)
naprawy główne.
3.
Zestawienie napraw bieżących i głównych stanowi podstawę do sporządzenia planu robót remontowych.
4.
Plan robót remontowych powinien być sporządzony z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu:
1)
eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich,
2)
zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
3)
spełnienie wymagań ochrony środowiska,
4)
zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu.
§ 7 Zastawienie i plan robót remontowych budynku - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...