• Rozporządzenie Ministra S...
  20.09.2021

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.09.2021

Dz.U.1999.74.836 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Rozdział 10. Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej

1.
Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie jej użytkowania być utrzymywana w pełnej sprawności technicznej zapewniającej możliwość odprowadzania ścieków.
2.
Jakość ścieków odprowadzanych instalacją kanalizacyjną powinna odpowiadać wymaganiom określonym przepisami szczególnymi.
W okresie użytkowania instalacji kanalizacyjnej należy zapewniać:
1)
ochronę przed wprowadzeniem do instalacji ścieków zawierających substancje, które mogą spowodować uszkodzenie instalacji i sieci kanalizacyjnej lub substancje wymagające neutralizacji przed wprowadzeniem ich do tej instalacji,
2)
ochronę przed wydostawaniem się ścieków na zewnątrz instalacji i pełną jej drożność,
3)
realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
4)
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
5)
realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
6)
w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego tej instalacji.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...