• Rozporządzenie Ministra S...
  07.05.2021

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 07.05.2021

Dz.U.1999.74.836 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Rozdział 6. Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych

1.
Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie.
2.
Instalacje i urządzenia, o których mowa w ust. 1, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.
W okresie użytkowania instalacji i urządzeń, o których mowa w § 22, ust. 1, należy zapewniać:
1)
pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń,
2)
utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,
3)
realizację wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych,
4)
realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
5)
w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń wentylacyjnych.
Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w instalacji i urządzeniach wentylacyjnych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...