• Prawo o aktach stanu cywi...
  17.04.2024

Prawo o aktach stanu cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.1378 t.j. - Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

ROZDZIAŁ 8. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. poz. 687, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. poz. 1823, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. poz. 2702, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. poz. 1414 oraz z 2010 r. poz. 1427) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. poz. 1131, z 2011 r. poz. 768 oraz z 2012 r. poz. 1407) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 657, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...