• Wyszukiwarka:
  16.07.2024
Akty prawne
Znaleziono: 30
Orzeczenia
Znaleziono: 1258288
Dokumenty
Znaleziono: 0
Interpretacje
Znaleziono: 27704
Orzeczenia (1258288):
(wyniki: 1 - 30) Dalej
(wyniki: 1 - 30) Dalej
Interpretacje (27704):
(wyniki: 1 - 30) Dalej
Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 25 sierpnia 2006 RO-XV/430/SD-354/413/JS/06
Pytanie podatnika: Czy z chwilą przyjęcia darowizny, założenie spółki cywilnej i zarejestrowanie jej w celu prowadzenia działalności zgodnie ze złożonym oświadczeniem będzie prawidłową formą prowadzenia działalności z uwagi na konieczność zachowania ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 25 stycznia 2006 PD I-42181/I/25/MC/05
Pytanie podatnika: Dotyczy możliwości zaliczenia wydatków na nabycie wierzytelności oraz innych związanych z tą transakcją wydatków do ceny nabycia przedsiębiorstwa. D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 6 czerwca 2005 PDII-43071/1/AS/05
Pytanie podatnika: Dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług. D E C Y Z J A Działając na podstawie art.14b § 5 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. ...
Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 7 lipca 2006 1472/ROP?1/423?130/218/06/RM
Pytanie podatnika: Jak ustalić przychód z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z własnością znajdujących się na nim budynków i budowli w trybie art. 231§ 2 Kodeksu cywilnego w związku z wybudowaniem przez dzierżawcę ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 1 sierpnia 2005 PI/005-131/05/P/04
Pytanie podatnika: Czy zbywając budynek wraz z jednoczesnym ustanowieniem użytkowania wieczystego gruntu należy pobrać podatek VAT od ceny obejmującej prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek? D E C Y Z J ADyrektor Izby Skarbowej ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 26 lipca 2005 PPB1-443/434/2005
Pytanie podatnika: Czy Ochotnicza Straż Pożarna jest zwolniona z płacenia podatku VAT z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, ustanowionego na podstawie decyzji administracyjnej? DECYZJADyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając ...
Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 9 września 2005 1401/VR/4407/14-75/05/JM
Pytanie podatnika: Czy umowa cesji dotycząca przeniesienia części zobowiązań, należności i środków trwałych oraz obrotowych na osobę trzecią, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?. D E C Y Z J ANa podstawie art. 233 § 1 pk ...
Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 29 sierpnia 2006 RO ?XV/443/SD-332/419/RF/06
Pytanie podatnika 1. Jak interpretować zapis art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn "pod warunkiem, że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat"? Co należy brać pod uwagę pr ...
(wyniki: 1 - 30) Dalej
Dokumenty (0)
Nie znaleźliśmy takiego dokumentu w naszej bazie.
Napisz do nas a my przygotujemy go dla Ciebie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...