• Umowa przejęcia długu
  01.08.2021

Umowa przejęcia długu

finanse

|

umowy


Umowa przejęcia długu może występować w dwóch formach: między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika albo między dłużnikiem i osobą trzecią za zgodą wierzyciela. Umowa przejęcia długu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa przejęcia długu powoduje wygaśnięcie zabezpieczeń w postaci poręczeń i ograniczonych praw rzeczowych, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia, która ustanowiła ograniczone prawo rzeczowe wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia.
Umowa przejęcia długu, Dłużnik, Wierzyciel, Wierzytelność
7.00
Kup dokument
Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...