• Odstąpienie od umowy
  05.03.2024

Odstąpienie od umowy

sprzedaż

,

rzeczy ruchome

|

oświadczenia


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Odstąpienie od umowy to jednostronne oświadczenie woli, które dla wywołania skutków prawnych wymaga złożenia drugiej stronie umowy. Złożenie drugiej stronie umowy oświadczenia o odstąpieniu od umowy powoduje, iż stosunek prawny łączący strony na podstawie uprzednio zawartej umowy wygasa ze skutkiem ex tunc tj. od momentu zawarcia przedmiotowej umowy. W takim przypadku umowę poczytuje się za nie zawartą. Na stronach umowy ciąży wówczas obowiązek zwrotu wszelkich świadczeń, które dotychczas otrzymały od drugiej strony w wykonaniu przedmiotowej umowy. W przypadku umów wzajemnych strona odstępująca od umowy może ponadto domagać się naprawienia szkody powstałej na skutek niewykonania zobowiązania.
Umowa, Odstąpienie od umowy
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...