• Rozporządzenie Ministra P...
  17.08.2022

Rozdział 3. Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika

1.
Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:
1)
dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej;
2)
dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.
2.
Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:
1)
dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej;
2)
dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej.
3.
Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:
1)
dla kobiet – 12 kg;
2)
dla mężczyzn – 30 kg.
4.
Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30o, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:
1)
dla kobiet – 12 kg;
2)
dla mężczyzn – 30 kg.
5.
Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:
1)
dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej;
2)
dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.
Podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża, nie może przekraczać wartości:
1)
przy pchaniu – 300 N dla mężczyzn i 120 N dla kobiet,
2)
przy ciągnięciu – 250 N dla mężczyzn i 100 N dla kobiet.

Wartości sił używanych przez pracownika do poruszania elementów urządzeń (w szczególności dźwigni, korb, kół, przycisków, pedałów) nie mogą przekraczać następujących wartości:

Lp.Sposób obsługiMężczyźniKobiety
pracastałapracadorywczapracastałapracadorywcza
123456
1Obsługa oburęczna120 N250 N50 N100 N
2Obsługa jednoręczna50 N120 N20 N50 N
3Obsługa nożna300 N500 N120 N200N
Dopuszczalne jest ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (w szczególności beczek, rur o dużych średnicach), pod warunkiem zachowania wartości sił określonych w § 14, a ponadto przy spełnieniu następujących wymagań:
1)
masa ręcznie przetaczanych przedmiotów, po terenie poziomym o twardej i gładkiej nawierzchni, nie może przekraczać 200 kg na jednego mężczyznę i 80 kg na jedną kobietę;
2)
masa ręcznie wtaczanych przedmiotów na pochylnie nie może przekraczać 50 kg na jednego mężczyznę i 20 kg na jedną kobietę.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...