• Rozporządzenie Ministra P...
  17.08.2022

Rozdział 4. Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów

1.
Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca:
1)
przy pracy stałej – 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet;
2)
przy pracy dorywczej – 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet.
2.
Podczas zespołowego ręcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża, nie może przekraczać wartości:
1)
przy pchaniu – 250 N dla mężczyzn i 100 N dla kobiet;
2)
przy ciągnięciu – 210 N dla mężczyzn i 80 N dla kobiet.
3.
Niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg dla mężczyzn i 200 kg dla kobiet.
1.
Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić:
1)
dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy, wyznaczonego w tym celu przez pracodawcę;
2)
odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego.
2.
Przenoszenie przedmiotów długich i o dużej masie powinno odbywać się przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego, pozwalającego na transport takich przedmiotów z możliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom podłoża.
3.
W przypadku zespołowego przenoszenia na ramionach przedmiotów, o których mowa w ust. 2, należy zapewnić, aby pracownicy:
1)
wkładali i opuszczali przenoszony przedmiot jednocześnie i na komendę;
2)
znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu;
3)
używali środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...