• § 5. bezp. pracy i ochr. ...
  27.07.2021
Obserwuj akt

§ 5 bezp. pracy i ochr.


Warunki techniczne dziennika budowy

1.
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.
2.
Na poszczególne strony dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.
3.
Po opieczętowaniu dziennika budowy organ, o którym mowa w ust. 2, wydaje go inwestorowi w terminie 3 dni od dnia:
1)
w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo
2)
w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia
– za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.
§ 5 Warunki techniczne dziennika budowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...