• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  19.09.2021
Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2021-09-19
Dz.U. uchylający akt: 2020.0.471

Rozdział 4. Przepis końcowy

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 17.07.2002 r. - Dz.U. z 2002 r. poz. 953]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...