• § 18. - Dokumenty na wyp...
  18.06.2024
Obserwuj akt

§ 18 bhp oczysz. ści.


Dokumenty na wyposażeniu oczyszczalni

Każda oczyszczalnia ścieków powinna być wyposażona w dostarczone przez użytkownika:
1)
instrukcję eksploatacji całej oczyszczalni wraz ze schematem technologicznym,
2)
instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dla całej oczyszczalni ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obiektów najbardziej zagrożonych zatruciami, wybuchem lub utonięciem,
3)
instrukcje stanowiskowe obsługi maszyn, urządzeń i instalacji, zarówno technologiczne, jak i służące do zapobiegania lub usuwania skutków awarii oraz dotyczące sposobów i dróg ewakuacji załogi,
4)
zakładowy plan ratownictwa chemicznego, szczególnie w tych zakładach, które używają środków chemicznych, jak np. chloru, z wykazem telefonów pogotowia ratunkowego, chemicznego, straży pożarnej, policji, obrony terytorialnej itp.,
5)
instrukcję przeciwpożarową,
6)
instrukcję stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,
7)
instrukcję udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
8)
tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia,
9)
sprzęt ratunkowy, jak koła ratunkowe z rzutką, linki asekuracyjne, bosaki, rozmieszczone na obrzeżach zbiornika otwartego, w odległościach nie większych niż 100 m,
10)
przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, służące do ostrzegania przed substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla życia i zdrowia.
§ 18 Dokumenty na wyposażeniu oczyszczalni - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...