• Art. 15zzf[1]. -
  26.09.2023
Obserwuj akt

Art. 15zzf1. COVID-19


1.
W przypadku realizacji zadań, o których mowa w art. 11 utracił moc ust. 2, art. 12a zawieszenie wykonywania niektórych obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników, art. 13 utracił moc, art. 26 zmiana ustawy o finansach publicznych, art. 26d , art. 26e , art. 26g , art. 32 przepisy przejściowe, art. 35 przepisy przejściowe ust. 1 pkt 5 , art. 35a ust. 1 pkt 7 , art. 36 utrata mocy niektórych przepisów ustawy , art. 40 , art. 41 і art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 organy i podmioty powołane do zawierania umów mogą, na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.
2.
Środki przeznaczone na realizację zadań określonych w ust. 1, niewykorzystane w 2020 r., pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych organów i podmiotów powołanych do zawierania umów, o ile nie zostaną wykorzystane w 2021 r., podlegają zwrotowi na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Art. 15zzf1. - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...