• Art. 15zzha. -
  27.02.2024
Obserwuj akt

Art. 15zzha. COVID-19


W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć termin następujący po dniu bilansowym roku obrotowego, za który emitent zobowiązany jest udostępnić w propozycji nabycia obligacji sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, o którym mowa w art. 35 obowiązki banku-reprezentanta po stwierdzeniu naruszenia przez emitenta warunków emisji ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U.z 2022 r. poz. 2244 oraz z 2023 r. poz. 825), biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tego obowiązku.
Art. 15zzha. - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...