• Art. 15zzzm. -
  01.02.2023
Obserwuj akt

Art. 15zzzm. COVID-19


1.
Do postępowania w sprawie nałożenia kar, o których mowa w art. 15zzz k i art. 15zzz l, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. poz. 2262), z wyłączeniem art 31–35 i art. 40 przepisy stosowane w sprawach nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy tej ustawy.
2.
Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 15zzz k i art. 15zzz l, stosuje się odpowiednio przepisy art. 48 termin uiszczenia kary pieniężnej i art. 49 odroczenie uiszczenia nałożonej kary pieniężnej albo rozłożenie jej na raty ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
Ten artykuł budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...