• Art. 15zzzzzc. -
  28.05.2024
Obserwuj akt

Art. 15zzzzzc. COVID-19


Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 5 ustawowe pojęcie naruszenia dyscypliny finansów publicznych ust. 1 pkt 1 i 2, art. 8 naruszenie zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji pkt 2 i 3 oraz art. 9 wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nierozliczenie lub niedokonanie zwrotu dotacji pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
1)
nieustalenie lub niedochodzenie od organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 uchylony ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której mowa w art. 15zzz zzb ust. 1;
2)
zmiana umowy zgodnie z art. 15zzz zzb ust. 2;
3)
odstąpienie od dochodzenia należności, o którym mowa w art. 15zzz e ust. 2–3a, art. 15zzz f oraz art. 15zzz g ust. 2.
Ten artykuł budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...