• Art. 15zzzzzg. -
  01.02.2023
Obserwuj akt

Art. 15zzzzzg. COVID-19


1.
W przypadku gdy termin rozpoczęcia działalności w zakresie urządzania loterii promocyjnej lub loterii fantowej określony w zezwoleniu udzielonym na podstawie art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych przypada na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ten nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Przepisu art. 48 przedłużenie terminu rozpoczęcia działalności ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych nie stosuje się.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, oraz do wniosku podmiotu posiadającego zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii fantowej, udzielone na podstawie art. 7 warunki urządzania loterii i gier bingo fantowych ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i dotyczącego zmiany tego zezwolenia, o której mowa odpowiednio w art. 51 zmiana koncesji lub zezwolenia ust. 2 pkt 2 lit. c lub pkt 3 lit. c tej ustawy, przepisu art. 68 opłaty uiszczane przez podmioty urządzające gry hazardowe ust. 1 pkt 4 tej ustawy nie stosuje się.
Ten artykuł budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...