• Art. 15zzzzzw. -
  01.02.2023
Obserwuj akt

Art. 15zzzzzw. COVID-19


1.
Osoba, o której mowa w art. 15zzz zzr ust. 1, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów informację o realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w art. 15zzz zzo ust. 2 pkt 1.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
średni stan zatrudnienia, w przeliczeniu na etaty, o którym mowa w art. 15zzz zzp ust. 2;
2)
wskazanie kryteriów, o których mowa w art. 15zzz zzr ust. 2, oraz stanowisku zawartym w opinii, o której mowa w art. 15zzz zzr ust. 6;
3)
stan zatrudnienia, w przeliczeniu na etaty po przeprowadzonym zmniejszeniu zatrudnienia;
4)
liczbę i wysokość odpraw wypłaconych zgodnie z art. 15zzz zzt ust. 1.
3.
Osoba, o której mowa w art. 15zzz zzr ust. 1, jest zobowiązana do utrzymania zatrudnienia na poziomie nie wyższym niż osiągnięty po przeprowadzonym zmniejszeniu zatrudnienia w ramach realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 15zzz zzo ust. 2 pkt 1, na czas określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15zzz zzo ust. 1, nakładającym ten obowiązek.
4.
Obowiązek utrzymania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy zwiększenia liczby etatów w związku z zakończeniem okresu, w którym pracownik miał obniżony wymiar czasu pracy na podstawie przepisów działu ósmego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz pracowników, którzy podjęli pracę w wyniku przywrócenia do pracy przez sąd pracy.
Ten artykuł budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...