• Art. 36. - Utrata mocy n...
  05.02.2023
Obserwuj akt

Art. 36. COVID-19


Utrata mocy niektórych przepisów ustawy

1.
Przepisy art. 4b utracił moc-4d, art. 5 utracił moc, art. 6 wyłączenie stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych ust. 1, art. 7b utracił moc, art. 7d utracił moc, art. 8 utracił moc, art. 10 uprawnienie do nałożenia na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązku wykonania określonego zadania-10c, art. 11 utracił moc-11c, art. 12 utracił moc, art. 12b utracił moc, art. 13 utracił moc, art. 14 utracił moc-14b tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Przepisy art. 6 wyłączenie stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych ust. 2, art. 15zn utracił moc, art.15va utracił moc i art. 15vb utracił moc tracą moc z dniem 1 stycznia 2021 r.
3.
Przepisy art. 7 utracił moc, art. 9 utracił moc oraz art. 31 utracił moc tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3a.
Przepisy art. 8d utracił moc-8f tracą moc z dniem 30 czerwca 2021 r.
4.
(uchylony).
5.
(uchylony).
6.
Przepisy art. 15zzz zzy tracą moc po upływie 6 miesięcy od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV- 2 ogłoszonego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Art. 36. Utrata mocy niektórych przepisów ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...