• Decyzja o przyznaniu jedn...
  12.07.2024

Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

cudzoziemcy

,

finanse

,

małżeństwo

,

urząd gminy

,

urząd miasta

,

ojcostwo

,

macierzyństwo

,

rodzicielstwo

,

ciąża

,

ośrodek pomocy społecznej

,

świadczenia rodzinne

|

decyzja administracyjna


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Dokument, na mocy którego osobie uprawnionej przyznawana jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Decyzja wydawana jest na wniosek złożony w terminie 12 miesięcy od urodzenia się dziecka lub objęcia dziecka opieką/przysposobienia wraz z wymaganymi załącznikami:dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny, urodzenie się żywego dziecka, pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży. Decyzja zawiera: oznaczenie organu, który ją wydał, datę wydania, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, podpis osoby uprawnionej do wydawania decyzji.
Świadczenia rodzinne, Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, Decyzja administracyjna , Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...