• Kontrakt menedżerski
  09.06.2023

Kontrakt menedżerski

praca

,

spółki

|

umowy


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Kontrakt menedżerski - inaczej umowa o wykonywanie zarządu, to nienazwana umowa cywilnoprawna, na mocy której osoba przyjmująca zlecenie (menedżer) zobowiązuje się do stałego wykonywania czynności zarządczych w przedsiębiorstwie lub w części przedsiębiorstwa zleceniodawcy, w jego imieniu i na jego rzecz. Przyjmującym zlecenie sprawowania zarządu może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca. Kontrakt menedżerski jako umowa cywilnoprawna oparty jest na zasadach charakterystycznych dla umowy zlecenia. Jest to umowa starannego działania. Kontrakt powinien być zawarty w formie pisemnej i określać: datę i miejsce zawarcia, strony umowy, przedmiot umowy, obowiązki stron, zakres działania menedżera, zakres odpowiedzialności menedżera, wynagrodzenie menedżera, czas trwania umowy, miejsce wykonywania umowy i sposoby jej rozwiązania, informacje dotyczące zakazu konkurencji, uprawnienia menedżera, podpisy stron. Menedżer może być także zatrudniony na podstawie zwykłej umowy o pracę. Wówczas przysługują mu wszystkie uprawnienia przewidziane w kodeksie pracy.
Kontrakt menedżerski
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...