• Odwołanie od decyzji w pr...
  15.07.2024

Odwołanie od decyzji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

urząd gminy

,

kara

,

postępowanie administracyjne

|

odwołanie


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Dokument, w którym organizator imprezy masowej zaskarża decyzją administracyjną w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na jej zorganizowanie. Przeprowadzenie imprezy masowej co do zasady wymaga zezwolenia. W związku z powyższym jej organizator nie później niż na 30 dni przed terminem imprezy powinien zwrócić się do właściwego organu tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie. Ponadto organizator imprezy ma obowiązek zwrócenia się do właściwego miejscowo: komendanta Policji i komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. Dodatkowo organizator powiadamia właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej bądź komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych. Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
Organy gminy, Decyzja administracyjna , Impreza masowa, Odwołanie, Odwołanie od decyzji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...