• Plan połączenia spółek z ...
  25.02.2024

Plan połączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

biznes

,

finanse

,

spółki

|

plan


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Plan połączenia spółek z o.o. - dokument, który powstaje na mocy uzgodnień pomiędzy łączącymi się spółkami. Powinien on zawierać przynajmniej informacje wymienione w kodeksie spółek handlowych tj. rodzaj, nazwę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób połączenia, a w przypadku utworzenia nowej spółki - jej nazwę, rodzaj i siedzibę, sposób dokonania wymiany udziałów spółki przejmowanej lub spółek łączących się na udziały w spółce przejmującej bądź nowo utworzonej, kwoty ewentualnych dopłat, zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej bądź nowo utworzonej, wskazanie określonego dnia, od którego udziały w spółce przejmującej lub nowo utworzonej będą miały prawo do udziału w zysku spółki, szczególne uprawnienia dla określonych wspólników spółki przejmowanej lub wspólników spółek łączących się w spółce przejmującej lub nowo utworzonej. Do planu połączenia spółek załączyć należy dokumenty określone w przepisach ksh. Plan połączenia podlega ogłoszeniu nie później niż na miesiąc przed zgromadzeniem wspólników, na którym zapaść mają uchwały o połączeniu spółek. Ponadto dokument ten podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łączenie się spółek, Plan połączenia spółek z o.o.
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...