• Plan połączenia spółek
  27.02.2024

Plan połączenia spółek

biznes

,

finanse

,

spółki

|

plan


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Plan połączenia spółek - dokument, który powstaje na mocy uzgodnień pomiędzy łączącymi się spółkami. Powinien on zawierać przynajmniej informacje wymienione w kodeksie spółek handlowych tj. rodzaj, nazwę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób połączenia, a w przypadku utworzenia nowej spółki - jej nazwę, rodzaj i siedzibę, sposób dokonania wymiany udziałów/akcji spółki przejmowanej lub spółek łączących się na udziały/akcje w spółce przejmującej bądź nowo utworzonej, kwoty ewentualnych dopłat, zasady przyznawania udziałów/akcji w spółce przejmującej bądź nowo utworzonej, wskazanie określonego dnia, od którego udziały/akcje w spółce przejmującej lub nowo utworzonej będą miały prawo do udziału w zysku spółki, szczególne uprawnienia dla określonych wspólników/akcjonariuszy spółki przejmowanej lub wspólników/akcjonariuszy spółek łączących się w spółce przejmującej lub nowo utworzonej. Do planu połączenia spółek załączyć należy dokumenty określone w przepisach ksh. Plan połączenia podlega ogłoszeniu nie później niż na miesiąc przed zgromadzeniem wspólników/walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, na którym zapaść mają uchwały o połączeniu spółek. Ponadto dokument ten podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.
Łączenie się spółek, Plan połączenia spółek
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...