• Sprzeciw od orzeczenia le...
  28.02.2024

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

praca

,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

|

sprzeciwy

,

odwołanie


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS należy skierować do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składając go w jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Sprzeciw może być złożony na piśmie lub wniesiony ustnie do protokołu. Protokół taki sporządza pracownik jednostki organizacyjnej ZUS. Termin na złożenie sprzeciwu wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesiony po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez komisję lekarską (w wyjątkowych przypadkach możliwe jest przywrócenie terminu na wniosek). Osobie nie zgadzającej się z orzeczeniem komisji lekarskiej przysługuje odwołanie do sądu. Odwołanie takie należy wnieść po wydaniu przez ZUS decyzji w sprawie świadczenia, wydanej na podstawie tego orzeczenia, w terminie 30 dni od doręczenia decyzji.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...