• Umowa o zakazie konkurenc...
  21.04.2024

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

praca

|

umowy


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy - odrębna od umowy o pracę umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w której strony postanawiają, że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Umowa o zakazie konkurencji powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli pracodawca poniesie szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od niego wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach kodeksu pracy.
pracownik, pracodawca, Umowa o zakazie konkurencji, Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...