• Wniosek inwestora o stwie...
  29.02.2024

Wniosek inwestora o stwierdzenie niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku/lokalu/na teren sąsiedniej nieruchomości

budownictwo

,

nieruchomość

,

grunty

,

odszkodowanie

|

wnioski


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Dokument, w którym inwestor zwraca się do właściwego organu o rozstrzygnięcie w przedmiocie niezbędności wejścia inwestora do sąsiedniego budynku, lokalu bądź na teren sąsiedniej nieruchomości w celu rozpoczęcia prac przygotowawczych lub robót budowlanych prowadzonych przez inwestora. Inwestor występuje z przedmiotowym wnioskiem do właściwego organu, gdy nie uzyskał zgody właściciela bądź najemcy w/w nieruchomości lub nie uzgodnił z w/w osobą przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z w/w obiektów, a także ewentualnej rekompensaty z tego tytułu. Organ rozstrzyga w tym przedmiocie w drodze decyzji w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Zasadniczo wydanie w/w decyzji podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł (z wyjątkiem dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego).
Inwestor, Właściciel, Nieruchomość, Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Wniosek, Wniosek inwestora o uzyskanie zgody na wejście do sąsiedniego budynku/lokalu/na teren sąsiedniej nieruchomości
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...