• Wniosek o wydanie odpisu ...
  30.05.2024

Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

urząd stanu cywilnego

|

wnioski


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu - dokument, w którym osoba (wnioskodawca) zwraca się z prośbą do Kierownika właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - aktu zgonu. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się: odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku; zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego. Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego pobierana jest opłata skarbowa: - za odpis skrócony aktu urodzenia - 22 zł - za wielojęzyczny odpis skrócony aktu urodzenia - 22 zł - za odpis zupełny aktu urodzenia - 33 zł Nie podlega opłacie wydanie odpisów aktów pobieranych do wydania dowodu osobistego, spraw alimentacyjnych, przysposobienia, ubezpieczeń społecznych, szkół.
akty stanu cywilnego, Odpis skrócony aktu stanu cywilnego, Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...