• Wniosek o zmianę imienia ...
  13.05.2021

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

urząd stanu cywilnego

|

wnioski


Wniosek o zmianę imienia i nazwiska - wniosek taki składa Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego właściwemu ze względu na miejsce stałego pobytu osoba, która chce dokonać zmiany swojego imienia bądź nazwiska. Zmiana może być jednak dokonana tylko z ważnych powodów. Wnioskodawca musi zatem uzasadnić wniosek. Zmiana może dotyczyć pierwszego lub drugiego imienia, dwóch imion, nazwiska, nazwiska rodowego, pisowni lub formy imienia lub nazwiska. Niedopuszczalne są jednak zmiany nazwiska na nazwisko np. historyczne oraz imienia na jego zdrobnienie lub imię uniemożliwiające identyfikację płci. Wniosek o zmianę imienia i nazwiska powinien zawierać: datę i miejsce sporządzenia, dane wnioskodawcy, wskazanie imienia i/lub nazwiska, na które ma być dokonana zmiana. Do wniosku dołączyć należy odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (w zależności od stanu cywilnego wnioskodawcy) oraz dowód uiszczenia opłaty. Wydanie decyzji o zmianie imienia i/lub nazwiska podlega bowiem opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
7.00
Kup dokument
Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...