• Wniosek o zwrot kosztów p...
  21.04.2024

Wniosek o zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej (bez udokumentowania poniesionych kosztów)

biznes

,

finanse

,

praca

,

przedsiębiorca

,

pracownik

,

pracodawca

,

szkolenia

,

Podróż służbowa

|

wnioski


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zwrot kosztów, jakie poniósł w związku z podróżą, którą odbył w ramach łączącego strony stosunku pracy tj. podróżą służbową. Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Kwestie związane ze zwrotem w/w kosztów w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy określane są w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę. Wniosek o zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej powinien zawierać: dane pracownika, datę, miejsce i cel podróży, wskazanie poniesionych kosztów oraz ich wysokości. Na potwierdzenie poniesionych kosztów pracownik POWINIEN dołączyć do wniosku rachunki, faktury, bilety itp. Jeżeli z jakichkolwiek względów pracownik nie jest w stanie udokumentować w/w wydatków powinien wskazać we wniosku przyczynę takiego stanu rzeczy.
pracownik, pracodawca, Podróż służbowa, Wniosek pracownika o zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...