• Wniosek pracodawcy o zwro...
  27.09.2022

Wniosek pracodawcy o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

biznes

,

finanse

,

księgowość

,

praca

,

pomoc publiczna

,

przedsiębiorca

,

pracownik

,

pracodawca

,

Bezrobotni

,

urząd pracy

|

wnioski


Dokument, w którym pracodawca, na podstawie wcześniej zawartej umowy o refundację, zwraca się do właściwego Ochotniczego Hufca Pracy za pośrednictwem właściwego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Terminy składania wniosków określa umowa o refundację. Do wniosku dołączyć należy potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie listy płac pracowników młodocianych,dokumentów potwierdzających ich wypłaty oraz dokumentu potwierdzającego uiszczenie składek na ubezpieczenie społeczne. Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r.w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 77, poz. 518 ze zm.).
Ochotnicze Hufce Pracy, pracodawca, pracownik, Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych, Wniosek, Wniosek pracodawcy o zwrot kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
7.00
Kup dokument
Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...