• Wniosek pracownika o wypł...
  26.05.2024

Wniosek pracownika o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

praca

,

urlopy

,

pracownik

|

wnioski


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Wniosek pracownika o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany przez niego urlop lub część urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 171 kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przysługuje mu z tego tytułu ekwiwalent pieniężny. Jednakże pracodawca nie musi wypłacać ekwiwalentu, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Kwestie te reguluje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r.w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
pracownik, Urlop wypoczynkowy, Ekwiwalent za urlop, Wniosek pracownika o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...