• Wypowiedzenie umowy najmu
  14.04.2024

Wypowiedzenie umowy najmu

nieruchomość

,

rzeczy ruchome

,

najem

,

lokal

|

wypowiedzenia


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Wypowiedzenie umowy najmu - to oświadczenie woli jednej ze stron umowy, które prowadzi do wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego strony umowy najmu tj. wynajmującego i najemcę. Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Zgodnie z art. 673 kodeksu cywilnego strona umowy najmu tj. najemca lub wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony z zachowaniem umownych terminów wypowiedzenia, a w przypadku ich braku w umowie - z zachowaniem terminów ustawowych. Ustawowe terminy wypowiedzenia określa art. 673§2 kodeksu cywilnego. Umowa najmu zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez strony umowy jedynie w wypadkach wyraźnie w niej wskazanych. Terminy oraz powody wypowiadania umów o najem są uzależnione od przedmiotu najmu. Szczególne zasady wypowiadania umów obowiązują przy umowach o najem lokalu mieszkalnego. Zasady wypowiadania takich umów reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 11 tej ustawy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu tylko w przypadkach ściśle określonych w ustawie. Wypowiedzenie wynajmującego powinno być ponadto dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazywać przyczynę wypowiedzenia. W określonych przypadkach umowa najmu może być wypowiedziana w trybie natychmiastowym.
Najemca, Wynajmujący , umowa najmu, Wypowiedzenie umowy najmu
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...