• Wypowiedzenie umowy zlece...
  09.12.2023

Wypowiedzenie umowy zlecenia

biznes

,

praca

,

przedsiębiorca

|

wypowiedzenia


Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Wypowiedzenie umowy zlecenia - oświadczenie woli jednej ze stron umowy tj. zleceniodawcy lub zleceniobiorcy, które prowadzi do rozwiązania tej umowy. Wypowiedzenie może nastąpić w każdym czasie. W braku odmiennych postanowień umownych w razie wypowiedzenia umowa zlecenia podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli umowę wypowiada zleceniodawca to powinien on zwrócić zleceniobiorcy wszelkie poczynione przez niego w celu zrealizowania zlecenia wydatki, a gdy zlecenie było odpłatne ma on również obowiązek uiszczenia wynagrodzenia za wykonaną dotychczas przez zleceniobiorcę część zlecenia. Ponadto jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnej przyczyny po stronie zleceniodawcy powstaje obowiązek naprawienia szkody. W przypadku, gdy umowę wypowiedział zleceniobiorca bez ważnej przyczyny, a zlecenie było odpłatne jest on odpowiedzialny za szkodę.
Umowa, Umowa zlecenie, Zleceniodawca, Zleceniobiorca, Wypowiedzenie umowy zlecenia
Kup dokument
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...