• § 28. dyscypl. arch. - Ko...
  25.03.2023

§ 28 dyscypl. arch.


Końcowe głosy, zamknięcie rozprawy, narada i głosowanie

1.
Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego sądu dyscyplinarnego udziela głosu stronom, pełnomocnikowi i obrońcy, przy czym ostatni głos przysługuje obwinionemu.
2.
Po wysłuchaniu stron przewodniczący składu orzekającego sądu dyscyplinarnego zamyka rozprawę i sąd dyscyplinarny niezwłocznie przystępuje do narady.
3.
Przebieg narady i głosowania nad orzeczeniem jest tajny, a zwolnienie od zachowania tajemnicy nie jest dopuszczalne. W naradzie i głosowaniu uczestniczą tylko członkowie składu orzekającego.
4.
Sąd dyscyplinarny orzeka na podstawie materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy.
5.
Orzeczenia zapadają większością głosów.
6.
Z przebiegu narady i głosowania nie sporządza się protokołu.
§ 28 Końcowe głosy, zamknięcie rozprawy, narada i głosowanie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...