• § 32. dyscypl. arch. - Tr...
  20.06.2024

§ 32 dyscypl. arch.


Treść orzeczenia

1.
Orzeczenie powinno zawierać:
1)
oznaczenie sądu dyscyplinarnego, który je wydał, oraz imiona i nazwiska jego członków, rzecznika odpowiedzialności zawodowej, protokolanta i sygnaturę akt;
2)
datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia;
3)
imię i nazwisko oraz inne dane określające tożsamość obwinionego;
4)
opis zarzuconego obwinionemu przewinienia dyscyplinarnego;
5)
rozstrzygnięcie sądu dyscyplinarnego;
6)
koszty postępowania;
7)
uzasadnienie.
2.
Orzeczenie skazujące powinno ponadto zawierać:
1)
dokładne określenie przewinienia dyscyplinarnego przypisanego obwinionemu przez sąd dyscyplinarny;
2)
rozstrzygnięcie co do kary.
3.
Orzeczenie sądu dyscyplinarnego uprawomocnia się po upływie terminu przewidzianego do złożenia środka odwoławczego.
4.
Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do postanowień.
§ 32 Treść orzeczenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...