• Art. 104. - Przepisy prz...
  29.03.2023

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Stan prawny aktualny na dzień: 29.03.2023

Dz.U.2022.0.905 t.j. - Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Obserwuj akt

Art. 104. dystryb.ubezpieczeń


Przepisy przejściowe

1.
Do postępowań wszczętych na podstawie ustawy uchylanej w art. 111 utrata mocy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy, w zakresie, w jakim ustawa, w takich samych sprawach jak te, w których postępowania wszczęto, uprawnia organ nadzoru do wydawania decyzji lub aktów zawierających takie same rozstrzygnięcia jak decyzje lub akty, które mogłyby być wydane na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 111 utrata mocy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
2.
Za zachowania zaistniałe przed dniem wejścia w życie ustawy, stanowiące naruszenie przepisów ustawy uchylanej w art. 111 utrata mocy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, sankcję administracyjną wymierza się według przepisów dotychczasowych, chyba że sankcja administracyjna wymierzona według przepisów ustawy byłaby względniejsza dla strony postępowania.
3.
Agent ubezpieczeniowy, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 11 proces zatwierdzania produktu ubezpieczeniowego ust. 3 ustawy uchylanej w art. 111 utrata mocy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, przed dniem wejścia w życie ustawy wnosi opłatę, o której mowa w art. 20 odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez agenta ust. 8 ustawy, w wysokości ustalanej zgodnie z art. 20 odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez agenta ust. 9 ustawy.
4.
Do postępowań kontrolnych wszczętych na podstawie ustawy uchylanej w art. 111 utrata mocy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 104. Przepisy przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...