• Art. 42. - Wykonywanie w...
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 42. dystryb.ubezpieczeń


Wykonywanie w RP działalności agencyjnej lub brokerskiej przez podmiot zagraniczny

1.
Podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej może wykonywać działalność agencyjną albo działalność brokerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług, jeżeli jest wpisany do odpowiedniego rejestru pośredników w tym państwie.
2.
Wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział działalność podmiotu, o którym mowa w ust. 1, podlega nadzorowi organu nadzoru w zakresie obowiązków i wymogów określonych w art. 7 zasady dystrybucji ubezpieczeń‒11, art. 15 zapobieganie konfliktom interesów, art. 22 obowiązki informacyjne agenta ubezpieczeniowego lub oferującego ubezpieczenia uzupełniające przed zawarciem umowy ust. 1 pkt 2‒6 i ust. 2‒4 oraz art. 32 obowiązki informacyjne brokera ubezpieczeniowego przed zawarciem umowy ust. 1 pkt 1, 2, 4‒8 i ust. 2, a także innych obowiązków i wymogów dotyczących umów ubezpieczenia, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Art. 42. Wykonywanie w RP działalności agencyjnej lub bro... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...