• § 5. - Wynagrodzenie czł...
  20.05.2024
Obserwuj akt

§ 5 egz.komorniczy


Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej

1.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej za udział w jej pracach z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu komorniczego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:
1)
miesięcznego ryczałtu w wysokości 3200 zł, wypłacanego jednorazowo w miesiącu przeprowadzenia egzaminu komorniczego;
2)
96 zł za każdą sporządzoną ocenę cząstkową wraz z jej uzasadnieniem, o której mowa w art. 119 oceny egzaminu komorniczego ust. 3 ustawy, nie mniejszej niż 3200 zł i nie większej niż 12 800 zł.
2.
W przypadku gdy wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego na obszarze właściwości komisji egzaminacyjnej złoży mniej niż 50 osób, wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 1920 zł.
3.
Zastępca przewodniczącego komisji egzaminacyjnej za udział w jej pracach z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu komorniczego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:
1)
miesięcznego ryczałtu w wysokości 1600 zł, wypłacanego jednorazowo w miesiącu przeprowadzenia egzaminu komorniczego, a w przypadku gdy wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego na obszarze właściwości komisji egzaminacyjnej złoży mniej niż 50 osób, wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 960 zł;
2)
96 zł za każdą sporządzoną ocenę cząstkową wraz z jej uzasadnieniem, o której mowa w art. 119 oceny egzaminu komorniczego ust. 3 ustawy, nie mniejszej niż 3200 zł i nie większej niż 12 800 zł.
4.
W przypadku odwołania dotychczasowego albo wygaśnięcia członkostwa i powołania nowego przewodniczącego komisji egzaminacyjnej albo zastępcy przewodniczącego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.
5.
Członkowie komisji egzaminacyjnej za udział w jej pracach z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu komorniczego otrzymują wynagrodzenie w wysokości 96 zł za każdą sporządzoną ocenę cząstkową wraz z jej uzasadnieniem, o której mowa w art. 119 oceny egzaminu komorniczego ust. 3 ustawy, nie mniejszej niż 3200 zł i nie większej niż 12 800 zł.
6.
Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1–5, wypłaca się po przeprowadzeniu egzaminu komorniczego, na pisemny wniosek przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dołączony do protokołu przebiegu egzaminu komorniczego.
§ 5 Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...