• § 9. - Przebieg egzaminu
  25.02.2024
Obserwuj akt

§ 9 egz.komorniczy


Przebieg egzaminu

1.
Każda część egzaminu komorniczego rozpoczyna się w dniu i o godzinie wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości.
2.
Z chwilą rozpoczęcia każdej części egzaminu komorniczego następuje otwarcie przesyłki zawierającej zadania dla zdających oraz zadania i opisy istotnych zagadnień przeznaczone dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
3.
Przed otwarciem każdej przesyłki, o której mowa w ust. 2, przewodniczący komisji egzaminacyjnej sprawdza, czy przesyłka nie została uszkodzona w sposób umożliwiający dostęp do zadań i opisów istotnych zagadnień.
4.
Otwarcie każdej przesyłki, o której mowa w ust. 2, następuje w obecności zdających, z wyjątkiem otwarcia kopert zawierających opisy istotnych zagadnień przeznaczone dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, które następuje po zakończeniu każdej części egzaminu komorniczego i opuszczeniu sali przez wszystkich zdających.
5.
Po otwarciu przesyłki, o której mowa w ust. 2, w pierwszym dniu egzaminu komorniczego przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje zdających o:
1)
sposobie przeprowadzenia egzaminu komorniczego;
2)
przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu komorniczego;
3)
zasadach związanych z rozwiązywaniem zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego;
4)
terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych części egzaminu komorniczego;
5)
zasadach dokonywania oceny rozwiązań zadań z egzaminu komorniczego;
6)
sposobie ogłoszenia wyników egzaminu komorniczego.
6.
Koperty z zadaniami przeznaczonymi dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej otwiera się w trakcie egzaminu komorniczego jedynie w uzasadnionych przypadkach.
7.
Z czynności, o których mowa w ust. 4 i 6, sporządza się protokoły, które podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej obecni podczas danej części egzaminu komorniczego.
§ 9 Przebieg egzaminu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...