• § 3. - Wskazywanie kandy...
  26.05.2024
Obserwuj akt

§ 3 egz.na apl.komornicz


Wskazywanie kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej

1.
Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do prezesów sądów apelacyjnych o wskazanie, w terminie do dnia 15 lutego danego roku, kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej ‒ spośród sędziów orzekających w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na obszarze właściwości sądu apelacyjnego oraz sędziów w stanie spoczynku z tego samego obszaru, spośród których Minister Sprawiedliwości może powołać swoich przedstawicieli.
2.
Minister Sprawiedliwości zwraca się do Krajowej Rady Komorniczej o wskazanie, w terminie określonym w ust. 1, do każdej komisji kwalifikacyjnej po dwóch przedstawicieli na członków komisji kwalifikacyjnej.
3.
Minister Sprawiedliwości zwraca się do rektorów szkół wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezesa Polskiej Akademii Nauk o wskazanie, w terminie określonym w ust. 1, kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych i będących odpowiednio:
1)
pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi, prowadzącymi działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
pracownikami naukowymi w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk.
§ 3 Wskazywanie kandydatów na członków komisji kwalifikac... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...