• Art. 29. EKPCz - Decyzje ...
  13.06.2024

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2

Stan prawny aktualny na dzień: 13.06.2024

Dz.U.1993.61.284 - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2

Art. 29. EKPCz


Decyzje Izby w sprawie dopuszczalności i przedmiotu

1.
Jeśli żadna decyzja nie została podjęta na podstawie art. 27 kompetencja sędziów zasiadających jednoosobowo lub art. 28 kompetencja komitetów, albo nie wydano wyroku na podstawie art. 28 kompetencja komitetów, decyzję w sprawie dopuszczalności i przedmiotu skarg indywidualnych wniesionych w trybie art. 34 skargi indywidualne podejmuje Izba. Decyzja w sprawie dopuszczalności może zostać podjęta odrębnie.
2.
W sprawie dopuszczalności i przedmiotu skarg międzypaństwowych wniesionych w trybie art. 33 sprawy międzypaństwowe decyduje Izba. Decyzję w sprawie dopuszczalności podejmuje się odrębnie, chyba że Trybunał, w wyjątkowych przypadkach, postanowi inaczej.
3.
(uchylony).
Art. 29. Decyzje Izby w sprawie dopuszczalności i przedmiotu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...