• § 14. - Grupy rejestrowe...
  25.03.2023
Obserwuj akt

§ 14 ewid.gruntów i bud.


Grupy rejestrowe dla jednostek rejestrowych

1.
Ustala się następujące grupy rejestrowe dla jednostek rejestrowych, na podstawie statusu podmiotów i przysługujących im wielkości udziałów, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a:
1)
grupa 1 – Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
2)
grupa 2 – Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
3)
grupa 3 – jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne;
4)
grupa 4 – gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
5)
grupa 5 – gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
6)
grupa 6 – jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi
są organy samorządu terytorialnego;
7)
grupa 7 – osoby fizyczne;
8)
grupa 8 – spółdzielnie;
9)
grupa 9 – kościoły i związki wyznaniowe;
10)
grupa 10 – wspólnoty gruntowe;
11)
grupa 11 – powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
12)
grupa 12 – powiaty i związki powiatów, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
13)
grupa 13 – województwa, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
14)
grupa 14 – województwa, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
15)
grupa 15 – spółki prawa handlowego;
16)
grupa 16 – inne podmioty ewidencyjne niewymienione w pkt 1–15.
2.
Zasady zaliczania działek ewidencyjnych, budynków i lokali do grup rejestrowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 14 Grupy rejestrowe dla jednostek rejestrowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...