• § 16. - Dane ewidencyjne...
  26.05.2024
Obserwuj akt

§ 16 ewid.gruntów i bud.


Dane ewidencyjne dotyczące działki ewidencyjnej

1.
Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są:
1)
identyfikator działki ewidencyjnej;
2)
numeryczny opis granic wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych;
3)
pole powierzchni ewidencyjnej;
4)
pola powierzchni użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w obszarze działki ewidencyjnej;
5)
oznaczenie dokumentów potwierdzających własność;
6)
numer księgi wieczystej;
7)
oznaczenie dokumentów określających inne niż własność uprawnienia do działki ewidencyjnej;
8)
adres, jeżeli został określony;
9)
oznaczenie jednostki rejestrowej gruntów, do której należy działka ewidencyjna.
2.
Pole powierzchni, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oblicza się na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki ewidencyjnej, uwzględniając wartość poprawki odwzorowawczej, i wykazuje się w hektarach z precyzją zapisu do 0,0001 ha.
3.
Dla działek ewidencyjnych, dla których pole powierzchni od chwili założenia ewidencji nie zostało obliczone z precyzją zapisu do 0,0001 ha, dopuszcza się wykazywanie powierzchni z precyzją zapisu do 0,01 ha.
4.
Sposób obliczenia pola powierzchni działki ewidencyjnej z uwzględnieniem wartości poprawki odwzorowawczej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 16 Dane ewidencyjne dotyczące działki ewidencyjnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...