• § 21. - Dane ewidencyjne...
  17.04.2024
Obserwuj akt

§ 21 ewid.gruntów i bud.


Dane ewidencyjne dotyczące podmiotów ewidencyjnych, osób, organów i jednostek organizacyjnych

1.
Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi podmiotów, o których mowa w § 11 pkt 7 i § 12 pkt 1, są:
1)
dla osób fizycznych:
a) nazwisko i imię/imiona,
b) imiona rodziców,
c) płeć,
d) adres zameldowania na pobyt stały oraz adres pobytu stałego inny niż adres zameldowania na pobyt stały,
jeżeli jest znany,
e) numer PESEL, jeżeli jest znany,
f) status osoby (żyjąca lub zmarła);
1a.
Adres pobytu stałego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, ujawnia się w ewidencji na wniosek podmiotów wymienionych w § 11 pkt 7 i § 12 pkt 1, których dotyczy ten adres.
2) dla Skarbu Państwa:
a) nazwa „Skarb Państwa”,
b) numer identyfikacyjny;
3) dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków:
a) nazwa jednostki lub związku,
b) adres siedziby ich organów,
c) numer identyfikacyjny;
4) dla organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych:
a) nazwa organu lub jednostki organizacyjnej,
b) adres siedziby organu lub jednostki organizacyjnej,
c) numer identyfikacyjny;
5) dla osób prawnych niewymienionych w pkt 2 i 3:
a) nazwa osoby prawnej,
b) adres siedziby,
c) numer identyfikacyjny;
2.
Do każdego podmiotu ewidencyjnego jest przypisany identyfikator statusu podmiotu.
3.
Numerem identyfikacyjnym dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5, jest numer REGON, a dla Skarbu Państwa numerem identyfikacyjnym jest ciąg dziewięciu znaków „0”.
4.
Informacje o podmiotach, o których mowa w § 11 pkt 7 i § 12 pkt 1, zawarte w ewidencji, są aktualizowane z urzędu w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie rejestrów PESEL lub REGON.
§ 21 Dane ewidencyjne dotyczące podmiotów ewidencyjnych, ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz poprzedni paragraf  |  Zobacz następny paragraf
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...