• § 39. - Zasady wymiany d...
  16.04.2024
Obserwuj akt

§ 39 ewid.gruntów i bud.


Zasady wymiany danych ewidencji gruntów i budynków

1.
Wymiana, w tym udostępnianie danych ewidencji, odbywa się w postaci elektronicznej z wykorzystaniem usług sieciowych i portali internetowych z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 40 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 8 ustawy.
1a.
Przy pomocy usług sieciowych, o których mowa w ust. 1, dane ewidencji udostępnia się codziennie, według stanu na dzień ich udostępnienia albo dzień poprzedzający udostępnienie.
2.
Specyfikację usług sieciowych, o których mowa w ust. 1, dotyczących udostępniania danych ewidencji określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
2a.
Specyfikację usług sieciowych, o których mowa w ust. 1, dotyczących udostępniania danych ewidencji na potrzeby zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 8a do rozporządzenia.
3.
Schemat aplikacyjny GML dotyczący wymiany danych ewidencji, zgodny ze schematem pojęciowym ewidencji zamieszczonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, Główny Geodeta Kraju publikuje w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 delegacja ustawowa ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4.
Schemat, o którym mowa w ust. 3, stosuje się także przy wymianie danych na potrzeby wykonywania prac geodezyjnych,o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 delegacja ustawowa ust. 1 pkt 11 ustawy.

§ 39 Zasady wymiany danych ewidencji gruntów i budynków - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...