• § 41. - Zestawienia zbio...
  23.04.2024
Obserwuj akt

§ 41 ewid.gruntów i bud.


Zestawienia zbiorcze danych ewidencji gruntów i budynków

§ 41, zestawienia zbiorcze danych ewidencji gruntów i budynków
1. Powiatowe, wojewódzkie i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją, zwane dalej „zestawieniami zbiorczymi”, sporządza się według stanu na dzień 1 stycznia każdego roku, wyodrębniając tereny miejskie i wiejskie, w układzie grup rejestrowych odpowiednio dla:
1)
działek ewidencyjnych – z podziałem na poszczególne rodzaje użytków gruntowych, o których mowa w § 8;
2)
budynków – z podziałem na rodzaje budynków, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 3;
3)
lokali – z podziałem na rodzaje lokali.
2. W zbiorczych zestawieniach gruntów oprócz pól powierzchni wynikających z ewidencji, zwanych dalej „powierzchniami ewidencyjnymi”, wykazuje się również pola powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zwane dalej „powierzchniami geodezyjnymi”, oraz różnice między tymi powierzchniami.
3. Powierzchnie ewidencyjne użytków gruntowych w zestawieniach zbiorczych gruntów wyrównuje się na zasadach proporcjonalności do powierzchni geodezyjnej odpowiedniej jednostki podziału terytorialnego kraju.
4. Pole powierzchni w zestawieniach zbiorczych gruntów określa się z precyzją do 1 ha.
§ 41 Zestawienia zbiorcze danych ewidencji gruntów i budy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...