• § 9. - Rodzaje gruntów r...
  20.05.2024
Obserwuj akt

§ 9 ewid.gruntów i bud.


Rodzaje gruntów rolnych

1.
Grunty rolne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, dzielą się na:
1)
użytki rolne, do których zalicza się:
a) grunty orne, oznaczone symbolem R,
b) łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,
c) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps,
d) sady, oznaczone symbolem S,
e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br,
f) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr,
g) grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr,
h) grunty pod rowami, oznaczone symbolem W;
2)
nieużytki, oznaczone symbolem N.
2.
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, dzielą się na:
1)
lasy, oznaczone symbolem Ls;
2)
grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem Lz;
3)
(uchylony)
3.
Grunty zabudowane i zurbanizowane, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, dzielą się na:
1)
tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem B;
2)
tereny przemysłowe, oznaczone symbolem Ba;
3)
inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem Bi;
4)
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem Bp;
5)
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem Bz;
6)
użytki kopalne, oznaczone symbolem K;
7)
tereny komunikacyjne, w tym:
a) drogi, oznaczone symbolem dr,
b) tereny kolejowe, oznaczone symbolem Tk,
c) inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem Ti,
d) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem Tp.
4.
Grunty pod wodami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, dzielą się na:
1)
grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, oznaczone symbolem Wm;
2)
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem Wp;
3)
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem Ws.
5.
Tereny różne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5, oznaczone są symbolem Tr.
§ 9 Rodzaje gruntów rolnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...